LOGO DVS.jpg


Gemengd koor

  De Vrolijke Samenzang


Nuenen

Login

De Vrolijke Samenzang (DVS) is een actief gemengd koor voor senioren vanaf 50 jaar, bestaande uit ongeveer 60 enthousiaste leden bij wie zingen en gezelligheid voorop staat.


Onder de professionele leiding van onze dirigente Natalia Tretiakova en de uitstekende pianobegeleiding door Ton Toirkens werken we aan verbetering en vernieuwing van het repertoire. Het koor zingt meestal vierstemmige liederen in meerdere talen, waaronder ook Engels, Duits en Russisch. De verhouding mannen/vrouwen-stemmen is ongeveer 1 op 2.


Jubileum-uitstapje

De Vrolijke Samenzang viert dit jaar het 45-jarig jubileum met o.a. een uitstapje naar Leerdam op dinsdag 28 augustus a.s. Het programma van die dag ziet er als volgt uit:


  8:30 u. Vertrek per bus uit Nuenen. De bus heeft 62 zitplaatsen.

10:00 u. Aankomst Glasblazerij Leerdam; ontvangst met koffie/koek.

                 Demonstratie glasblazen tot ongeveer 11:30 u.

11:45 u. Inschepen voor een rondvaart van 2 uur over de Linge.

                 Aan boord lunchbuffet incl. kroket.

14:00 u. Terug bij rederij en bezoek aan het Glasmuseum.

                 Eventueel nog wat vrije tijd in Leerdam.

17:30 u. Vertrek uit Leerdam.

18:15 u. Drie-gangen-diner inclusief 1 drankje.

20:00 u. Vertrek naar Nuenen.

21:00 u. Aankomst Nuenen.


Repetities

Het koor repeteert iedere dinsdagochtend van 10:15 tot 12:00 uur in de kapel van de Akkers aan de Margot Begemannstraat. Ter kennismaking kunt u gerust enkele repetities bijwonen. Via YouTube kunt u horen hoe we in 2012 het lied Gabriëlla’s Sång in Hapert zongen.


Van leden wordt verwacht dat zij al eerder gezongen hebben. Het is gemakkelijk als zij bladmuziek kunnen lezen. Het lidmaatschap bedraagt  € 25 per kwartaal. Leden dienen in principe lid te zijn van de KBO, afdeling Nuenen.


Korentreffen

Het koor neemt regelmatig deel aan een Korentreffen en een cultureel treffen in de regio, soms aan het zangconcours van de Ned. Koren-Federatie. In elke parochiekerk van Nuenen c.a. wordt jaarlijks één dienst opgeluisterd. Ook op aanvraag kan het koor optreden, tegen een geringe vergoeding.


De Vrolijke Samenzang is lid van deVoor meer informatie:


Rutger van den Broeckelaan 9,

5671 EB  Nuenen


Telefoon: 040 2906123                          

E-mail: devrolijkesamenzang@gmail.com

Internet: www.devrolijkesamenzang.nl

Bankrekening: NL79 RABO 01774 08 820


LOGO REBO.jpg