LOGO DVS.jpg


Gemengd koor

  De Vrolijke Samenzang


Nuenen

Login

Webbeheer:  L.Vogten@telfort.nl

De Vrolijke Samenzang (DVS) is een actief gemengd koor voor senioren vanaf 50 jaar, bestaande uit ongeveer 60 enthousiaste leden bij wie zingen en gezelligheid voorop staat.


Onder de professionele leiding van onze dirigente Natalia Tretiakova en de uitstekende pianobegeleiding door Ton Toirkens werken we aan verbetering en vernieuwing van het repertoire. Het koor zingt meestal vierstemmige liederen in meerdere talen, waaronder ook Engels, Duits en Russisch. De verhouding mannen/vrouwen-stemmen is ongeveer 1 op 2.


Jubileum

Dit jaar 2023 viert De Vrolijke Samenzang het 50-jarig jubileum, met twee uitvoeringen en een uitstapje naar de musical Les Miserables in Breda.


Repetities

Het koor repeteert iedere dinsdagochtend om 10:00 uur in het Klooster, Park 1, Nuenen. Ter kennismaking kunt u gerust enkele repetities bijwonen. Via YouTube kunt u horen hoe we in 2012 het lied Gabriëlla’s Sång in Hapert zongen.


Van leden wordt verwacht dat zij al eerder gezongen hebben. Het is gemakkelijk als zij bladmuziek kunnen lezen. Het lidmaatschap bedraagt  € 30 per kwartaal. Leden dienen in principe lid te zijn van Senergiek Nuenen aangesloten bij de KBO-Brabant.


Korentreffen

Het koor neemt regelmatig deel aan een Korentreffen en een cultureel treffen in de regio, soms aan het zangconcours van de Ned. Koren-Federatie. In elke parochiekerk van Nuenen c.a. wordt jaarlijks één dienst opgeluisterd. Ook op aanvraag kan het koor optreden, tegen een geringe vergoeding.


Voor meer informatie:


Rutger van den Broeckelaan 9,

5671 EB  Nuenen


Telefoon: 040 2906123                          

E-mail: devrolijkesamenzang@gmail.com

Internet: devrolijkesamenzang.nl


Bankrekening: NL34 RABO 0347 5370 57

ten name van: Seniorenkoor DVS